top of page
blonde-secretary-sitting-table-while-office-workers-posing-with-thumbs-up-indoor-portrait-

נבחרת המתמטיקה

נבחרת המתמטיקה של האוניברסיטה מובילים את רשימת המלגות החשובה זו שנה חמישית ברצף ואיתם עוד מלגות רבות אשר מוצעות לכלל הסטודנטים במסלולים ובפקולטות השונות

להמשך
free-time-students-bachelor-s-campus-life-rhythm-five-friendly-students-are-walking.jpg

להרשמה

התחבר

תנאים וקבלה

כל המלגות

מלגות אקדמאיות

מלגות לכל הסטודנטים

לחצו כאן לקבלת מלגה מותאמת אישית

המלגות הנבחרות

חדשות הסטודנט

אושרה תוכנית סיוע בגובה 100 מיליון שקל לסטודנטים
בין היתר יוגדל תקציב קרן הסיוע לסטודנטים ותוקם קרן מלגות ייעודית לכלל הסטודנטים בישראל
במשרדי הממשלה ובות"ת אמרו כי תוכנית הסיוע, היוצאת לפועל ערב תקופת המבחנים, תעניק לסטודנטים את הסיוע הכלכלי הדרוש להם על מנת לצלוח תקופה זו בהצלחה.שנפגעו כלכלית עקב בשל המשבר על ידי שר האוצר"
להמשך הקריאה
לפי סקר התאחדות הסטודנטים, רוב הלומדים לתואר אקדמי מוציאים הרבה יותר ממה שהם מכניסים בתקופת התואר. יו"ר ההתאחדות: "כשמתרכזים בעבודה הלמידה נפגעת"
ההוצאה החודשית הממוצעת לסטודנט עומדת על כ-5,477 שקל, בעוד ש-58% מהסטודנטים מרוויחים פחות מ-4,000 שקל בחודש. כך עולה מנתוני סקר התאחדות הסטודנטית הארצית המתפרסם היום (ראשון) לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית.
להמשך הקריאה

פתיחה מחודשת

הקמפוס החדש בשלבים סופיים של השיפוץ שאושר כבר לפני מספר שנים וממש אוטוטו ואולי לפני החגים נספיק כבר לראות סטודנטים נהנים מהכיתות החדשות והספריה הגדולה, שני אודיטוריומים ובריכת שחיה

free-time-students-bachelor-s-campus-life-rhythm-five-friendly-students-are-walking.jpg
040-calculator.png

מתמטיקה

כל הפרטים שאתם צריכים לפני תחילת הלימודים ואחרי החגים

< עוד אינפורמציה
036-global education.png

יחסים בינלאומיים

כל הפרטים שאתם צריכים לפני תחילת הלימודים ואחרי החגים

< עוד אינפורמציה
028-science.png

מדעים

כל הפרטים שאתם צריכים לפני תחילת הלימודים ואחרי החגים

< עוד אינפורמציה
035-study.png

יעוץ

כל הפרטים שאתם צריכים לפני תחילת הלימודים ואחרי החגים

< עוד אינפורמציה
bottom of page